Vi bruker Unified Analytics som en del av kvalitetssystemet vårt. Vekter rapporterer alle kundeavvik i app med bildedokumentasjon og kunde blir varslet i form av epost/sms. Våre arbeidsinstrukser ligger på egen sikker server hvor vekter henter arbeidsprosedyrer og kvalitetskravene til kunde eller dem vi som arbeidsgiver har utarbeidet.