Rapporteringssystem

Rapporteringssystem

Vi bruker Unified Analytics som en del av kvalitetssystemet vårt. Vekter rapporterer alle kundeavvik i app med bildedokumentasjon og kunde blir varslet i form av epost/sms. Våre arbeidsinstrukser ligger på egen sikker server hvor vekter henter arbeidsprosedyrer og...
Mobilt  vakthald

Mobilt vakthald

Mobilt vakthald er ein viktig teneste og stadig fleire nyttar oss til å trygge verdiane sine. Me har ei fin auke i oppdrag. Nyleg fekk me ny medarbeidar med lang erfaring frå vekter bransjen. I tillegg har me ny patrulje bil. Så me satser stort på at tenesta skal...
Brannøvelse

Brannøvelse

Under øvelse med brannvesenet på Amfi Voss. Viktig å trene på å ta imot brannvesen samt arbeidsoppgaver me skal...