Voss Vekter

Tryggleik for deg og dine
LÆR MEIR

Om oss

Voss vekter og sikringsteneste AS vart oppretta og godkjent som vaktselskap i april 2011. Tre personer med over 30 års samlet erfaring fra bransjen startet selskapet for å kunne tilby profesjonelle tjenester på Voss og omegn. Vi har i dag i overkant av 170 kunder på Voss og omegn.

Vi leverer vekter, vaktmester og renholdstjenester. Vi er godkjent bedrift og har lov å levere vakt og renholdstjenester iht lovverket. Vi har i dag en årlig omsetning rett i underkant av 2,5 millioner kroner. Vi har 7 ansatte hvorav tre har tilnærmet 100 % stilling. Vi leverer en rekke tjenester som mobilt vakthold, sentervakthold, beredskap og utrykking, kameraovervåking, bolig og bedriftsalarmer, renhold og vaktmestertjenester.

Som en rød tråd har vi nyttet hengelås symbolet som logo med nøkkelhullet som utropstegn. Dette går igjen på all profilering. Logoen skal være ensbetydende med kvalitet. Vi prøver å levere en allsidig tjeneste og har siden 2011 forbedret leveransen av vektertjenester på Voss med mange nye tilbud.

Tenester

Alarm

Me har ei rekkje forskjellige tilbod til deg som ynskjer å sikre bustad, hytte eller bedrifta din. Me leverer eit bredt utval av alarmanlegg og kan i samarbeid med Nokas levere til alle formål. Ta kontakt for uforpliktande tilbod. Bustad/hytte: Ynskjer du trådlaus bustad alarm leverer me eit produkt som heiter NookBox . Dette produktet er eit smart heim sikkerheits system. Det betyr at du kan sikre heimen din i tillegg til å få med ei rekkje funksjonar innan smart hus. Slå på lys, lese av temperatur og styre ei rekkje komponentar. Bedrift: Vår alarmpakke består av FG godkjent sentral, betjeningspanel, ein magnetkontakt, ein fotodetektor, ein IR detektor, skilt og klistermerke, samt app og oppkobling til alarmstasjon.

Vaktmeistertenester

Me leiger ut personell som driftsleiar til Amfi Voss samt tenester til ei rekkje andre bedrifter på Voss. I vårt arbeid nyttar me ulike rapporteringsverktøy som kan passe deg godt. Blant anna branndokumentasjon på nett som er eit godt verktøy.

Utrykkings - og Beredskapsteneste

Vår beredskapsteneste går 24/7 året rundt. Me rykkjer på fleire typar alarmar som heis, brann, innbrot, teknisk og tryggleiksalarmar. Kvifor ta ansvaret sjølv ved alarm? Kontakt oss så tek me ansvaret.

Reinhaldsvirksomheit

Me er godkjent reinhaldsbedrift av Arbeidstilsynet. Ynskjer du hjelp til å få utført ulike type vask skal du ta kontakt med oss.

Tryggleiksalarm

Me har levert tryggleiksalarmar sidan 2014 og har personell med 13 års erfaring på installasjon, service og utrykking. Alt utstyr er overvaka slik at me veit at alarmen fungerer til ei kvar tid. Våre tryggleiksalarmar er basert på gsm nettet. Ein treng difor ikkje fasttelefon. I prisen inngår leige av utstyr, service, utrykking og overvaking av godkjent alarmsentral. Vårt mannskap har alle god og lang erfaring med å trygge deg som kunde. Inga ventetid på montering.

Butikkvaktteneste

Våre vektere har lang erfaring med å sikre dine verdiar i opningstida. Me patruljerer butikkar og utfører ei rekkje tenester for deg. Det kan vere å passe butikken mens du har ærend, førebygge nasking, bistå ved nasking, samt anna førefallande arbeid. Ved Amfi Voss møter du våre ansatte kvar kveld og helg. Då har dei vaktansvaret og skal bistå butikkar ved behov. Oppgåvene er å ivareta sikkerheiten i fellesområdet, respondere ved brannalarm, hjelpe kundar, rydde og vaske etter stengetid.

Mobilvakt 24/7 – 365 dager I året

Mobilvakta si oppgåve er å sikre verdiar kveld og nattetid gjennom patruljering med bil og til fots. Vakta kontrollerer bygget for avvik, lukker avvika og rapporterer inn til deg som kunde. Gjennom rapporteringssystemet har du oversikt over alt som er rapportert inn og kan behandle dette etter eige ynskje. Kvart år lukker me mange avvik slik som opne dører og vindauge. Ikkje minst førebygger me potensielle brannfarar ved å ta av elektriske apparat som ikkje skal stå på. Vår patrulje er eit tydeleg objekt kvar kveld og natt som sikrar Voss.

Tilbod

Alarm til bedrift

Fra kr 3990,-

eks mva

FG godkjent sentral, betjeningspanel, ein magnetkontakt, ein fotodetektor, ein IR detektor, skilt og klistermerke, samt app og oppkobling til alarmstasjon.

Utrykkings – og Beredskapstenestet

kr 330,-

per / mnd eks mva

Me har 24/7 beredskap og utrykkingsteneste. Med bakvaktsordning iht til regelverket kan du vere trygg på at me gjer vårt ytterste for at du skal føle tryggleik for deg og dine verdiar.

Tryggleiksalarm

kr 330,- | kr 790,-

per / mnd inkl mva | Installasjon inkl mva

I denne pakken får du gsm sentral med smykkesender til å ha på handleddet eller rundt halsen. Dette er den mest brukte alarmen som trygger deg i og rundt huset. Inkludert service, utrykking og beredskap.

Alarm til bustad / hytter

nookbox

Samarbeidspartnere

Nyhende

Inngår avtale om vakthald med Bane Nor

Inngår avtale om vakthald med Bane Nor

Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale med Bane Nor om vakthald ved Voss Stasjon. Avtalen vart sikra etter ein anbodsrunde som nyleg vart avklart. Voss vekter og sikringsteneste AS, har også tidlegare hatt denne kontrakten og ser fram til nye år i samarbeid...

read more
Inngår avtale om vakthald med Voss kommune

Inngår avtale om vakthald med Voss kommune

Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale om vakthald med Voss kommune etter at den offentlege anbodsrunden er avgjort. I avtalen inngår avtale om vakthald på kommunale bygg, samt vakthald under arrangement der det er behov for vektere. Me er veldig glad for...

read more

Nytt alarmsystem sel særs godt

Vårt nye alarmsystem sel godt i eit tøft marked. Lågare månadlege kostnader på abonnementet er nykkelen til gode salstal. Kvifor betale dyre abonnement når du kan velje lokalt. Hjå oss betaler du det samme uansett kor stort anlegg du har. Ring oss i dag på tlf...

read more

Kontakt

Regimentsvegen 225, 5705 Voss
Org. nr 996 777 537
97 47 57 00
kontakt@vossvekter.no

1 + 2 =