Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale med Bane Nor om vakthald ved Voss Stasjon. Avtalen vart sikra etter ein anbodsrunde som nyleg vart avklart. Voss vekter og sikringsteneste AS, har også tidlegare hatt denne kontrakten og ser fram til nye år i samarbeid med Bane Nor.