Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale om vakthald med Voss kommune etter at den offentlege anbodsrunden er avgjort.
I avtalen inngår avtale om vakthald på kommunale bygg, samt vakthald under arrangement der det er behov for vektere.
Me er veldig glad for utfallet av anbodsrunden og ser fram til å ta fatt på arbeidet.