Inngår avtale om vakthald med Bane Nor

Inngår avtale om vakthald med Bane Nor

Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale med Bane Nor om vakthald ved Voss Stasjon. Avtalen vart sikra etter ein anbodsrunde som nyleg vart avklart. Voss vekter og sikringsteneste AS, har også tidlegare hatt denne kontrakten og ser fram til nye år i samarbeid...
Inngår avtale om vakthald med Bane Nor

Inngår avtale om vakthald med Voss kommune

Voss vekter og sikringsteneste AS inngår avtale om vakthald med Voss kommune etter at den offentlege anbodsrunden er avgjort. I avtalen inngår avtale om vakthald på kommunale bygg, samt vakthald under arrangement der det er behov for vektere. Me er veldig glad for...